بایگانی ماهیانه: آبان ۱۳۹۳

به محقق گرامی، جناب ناصرالدین درباره نظریات آقائی به نام مطلبی

از سهراب نیکو صفت

همانطور که می دانید من تا کنون چهار مقاله مختصر در نقد سخنان شما به آئین بهائی نوشته ام. در این نامه اشاره ای به سخنان شما درباره نظریات آقائی به نام مطلبی ,در زمینه  ادعای باب می نمایم.

    شما در ابتداء سخنان خود، خطاب به آقای مطلبی چنین می گوئید: «شما یک ورق از آثار باب را نخوانده اید من باید ابتداء شما را آموزش بدهم». البته شاید بهتر بود شما این جمله را طوری دیگر بیان می فرمودید اما به بنابر مثل معروف، صلاح مملکت خویش خسروان دانند. من به این گفته شما ایرادی ندارم. اما همانطور که شما بهتر می دانید، قرآن مجید را هم به روایات مختلف می خوانند. شاید آقای مطلبی هم آثار باب را به روایتی غیر از روایت شما خوانده است؟ اما ناگفته نماند که من شخصاً روایت شما را می پسندم که باب در چهار سال اول همین سخنان را گفته که شما به آن اشاره فرموده اید. (من خواستم که شما زحمت نکشید من را هم آموزش بدهید). البته بهاءالله راجع به شلمقانی چه گفته و نسبت به خاندان نوبختی چه اظهار نظری کرده، برای من حجت است. اگر احتیاجی بود در آینده به آن ها می پردازم.

ادامه‌ی خواندن