بایگانی ماهیانه: مهر ۱۳۹۳

در جواب محقق گرامی جناب ناصرالدین

از سهراب نیکو صفت به محقق گرامی، ناصرالدین

 همانطور که شما  مرتب سر گرم  جستجو در گفته ها ونوشته های بهائیان هستید  من هم خودرا سرگرم کنکاشی در سخنان شما می نمایم، تا به روشن شدن حقایق کمکی کرده باشم.

 شما در مقدمه نقدی به سخنان خانم دکتر  فرح دوستدار از اینکه بهائیان صلاح ندیده اند با شما گفتگوئی بکنند اظهار تأسف نموده اید. به چه دلیل آن بهائیانی که شما با آن ها در مذاکره بوده اید چنین کرده اند، بر من نامعلوم است. اما من با هر شخص بدون توجه به وابستگی او آماده گفتگو  برای ایجاد تفاهم و زدودن سوء تفاهمات هستم. چون ایمان دارم که دشمنی ها و اختلافات تنها در یک  گفتگوی خالی از تعصب  وپیش داوری ها  حل می شود.

ادامه‌ی خواندن

به محقق گرامی، جناب ناصرالدین

از سهراب نیکو صفت

به محقق گرامی، جناب ناصرالدین

 

در این گفتگو، چند اظهار شما را در گفتگو با بهائیان را مورد بررسی قرار می دهم.

شما در یکی از صحبت های خودتان ایراد به برنامه پرگار آقای کریمی در بی. بی. سی و موضوع مهدویت گرفته اید. شما شکوه دارید که چرا متخصصین مهدویت در بحث دعوت نشده بودند.

در این باره که آیا دعوت شدگان در بحث با فرهنگ مهدویت آشنا بوده اند یا نه، در بحث های آینده به یاری حضرت باری روشن خواهد شد.

ادامه‌ی خواندن

نامه ای به جناب ناصرالدین

از خود خجالت می کـشم کـه به عقیده ای ایمـان دارم کـه

برایاثباتش باید به زور متوسل  شوم                   (تاگور)

 

محقق گرامی

شما چند ماه قبل اظهار علاقه کرده بودید که با من تماس داشته باشید. اکنون در خدمت شما هستم. در ابتداء خواستم بگویم که استفاده از کلمه «من» در نوشته هایم، ربطی به خودپرستی، غرور و یا تکبر ندارد بلکه، با «من» گفتن، هر فردی فردیت خود را نشان می دهد و با آن حقوق برابر می خواهد. گو اینکه ایرانیان در آثار نوشتاری و یا گفتاری خود از کلماتی نظیر فانی، بنده، حقیر، اگر زن باشد کمیه استفاده می کنند و از گفتن و یا نوشتن کلمه «من» خودداری می کنند، اما من از کلمه «من» در همین رابطه که نوشتم استفاده می کنیم.

ادامه‌ی خواندن

از سهراب نیکو صفت به محقق گرامی جناب ناصرالدین

نگاهی به گفتگوی شما با آقای مطلق

 من با نظریات آقای مطلق از اعتراضات شما آشنا شدم.

البته شاید بتوان گفت که برخی از اعتراضات شما البته ناوارد بود ولی من نمی دانم که آیا آقای مطلق از اعتراضات شما به سخنان و یا نوشته اش آگاه است یا نه.

ادامه‌ی خواندن