بایگانی ماهیانه: مهر ۱۳۹۲

در جواب دکتر مهدی خزعلی در سایتشان

۱) اصل مطلب(درقسمت نظرات)

http://www.drkhazali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2124:1392-05-10-13-19-29&catid=231:1388-11-13-13-52-05&Itemid=447

۲( جواب

جناب آقای دکتر خزعلی، نظر به احترامی که به جنابعالی دارم از مشاهده این مطلب در سایت شما تعجب کردم چون منطقی در آن نمی بینم. درخواست مناظره فقط و فقط با «بیت العدل»؟ چه بسا بیت العدل هم مانند شما شرط بگذارد که ما تنها با مرجع تقلید و یا نماینده امام و مدیر مسجد الازهر و …  وارد بحث می شویم و نه با دکتر خزعلی و امثاله. اصلا اگر یک فرد مسیحی با شما بخواهد راجع به اسلام بحث کند، به او نیز می گوئید که «نه من با شخصی کمتر از پاپ وارد صحبت نمی شوم؟»

ادامه‌ی خواندن