بایگانی ماهیانه: اسفند ۱۳۹۱

انجمن حجتیه و مکتب تفکیک

  انجمن حجتیه توسط شیخ محمود ذاکرزاده تولائی معروف به حلبی از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی بنیان گذار مکتب تفکیک پایه گذاری شد. هدف از تشکیل انجمن حجتیه مبارزه با پیروان آئین بهائی وبهائیت بود. یکی از دوستان آقای حلبی به نام سید عباس علوی پس از مدتی مخالفت با بهائیان خود به آئین بهائی گروید واز جمله فعالین و مبلغین آن شد، این پیش آمد زنگ خطری بود برای آقای حلبی و او را مصمم کرد که برای جلوگیری از چنین رویدادی در آیند ه اقدام کند. آنطور که برخی از دوستان آقای حلبی می گویند ایشان سوگند یاد کرد که تا آخر حیات خود با بهائیان وبهائیت مبارزه کند.

ادامه‌ی خواندن