بایگانی ماهیانه: آبان ۱۳۹۱

نامه به آقای فروزنده

جناب آقای فروزنده،

 پس از تقدیم احترام بنده همانطور که در ایمیل آگست خود نوشتم یکی از بییندگان برنامه شما هستم و نیت خیر شما را می ستایم.

 بحث آقای دکتر میرزا آغاسی با عرفان ثابتی را با ناباوری شنیدم و تصور نمی کردم که آقای دکتر با چنین لحنی و با چنین برخوردی عرفان ثابتی را مورد تهمت و افترا قرار بدهد. عرفان ثابتی هیچ اظهار نظری نکرد غیر از اینکه آیاتی از کلام الله مجید را خواند. عمل آقای دکتر میرزا آغاسی بنده را به یاد اتفاقی انداخت که سالیان قبل در وطن عزیزمان ایران افتاد.

ادامه‌ی خواندن