بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۸۷

سخنی با آقای اعلمی

 

جناب آقای اعلمی،

 

مقاله شما را زیر عنوان «احتجاج با مروجان بهائیت در پرتو آزادی عقیده وآزادی بیان» و اظهار نظرهای مختلف را مطالعه کردم. متاسفانه باید بگویم اظهار نظرها کمتر به محتوای مقاله شما مربوط بود. چه آنکه شما را دعوت به مذاکره با بهائیات کرده و چه آن آقائی که آسمان و ریسمان را به هم بافته و لقب «سر» به عباس افندی و سلمان رشدی را در خط حفظ منافع انگلیس نامیده.

 بهر جهت شما در ابتدا بحث در دفاع از حقوق شهروندی مطالبی نگاشته اید که باید مورد تایید هر انسان آگاهی قرار گیرد. من به عنوان یک انسان مذهبی بی طرف که هم از اسلام و هم از بهائیت اطلاعاتی هرچند جزئی دارم و با سایر مکاتب فکری هم بی گانه نیستم با کمال میل حاضر هستم که با شما بحثی منطقی و نه جدلی را آغاز کنم.

ادامه‌ی خواندن