بایگانی ماهیانه: مهر ۱۳۸۶

سخنی درباره زندگی مرحوم محمد تقی فلسفی در سایت «الف»

 سایت الف چنین ادعا می کند: «نوارها و آثار مکتوب مرحوم فلسفی علیه بهائیت نا پدید شد. به گذارش الف همزمان با تشکیل ستاد برگزاری یکصدمین سال تولد مرحوم محمد تقی فلسفی مشخص شد که آثار صوتی و مکتوب این واعظ شهیر در باره بهائیت نا پدید شده است.» نویسنده سایت الف می نویسد: «برخی اخبار حکایت از برنامه سازمان یافته گروه بهائیت برای خروج اسناد مکتوب صوتی و تصویری سخنرانی های افشا گرانه مرحوم فلسفی علیه بهائیت دارد.»

ادامه‌ی خواندن