بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۸۵

کشف جدید روزنامه کیهان

هردم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد.

روزنامه کیهان تحت عنوان «بهائیان و قاچاق کالا (خبر ویژه)» چنین مینویسد: “عنصر بهایی ساکن کاشان (شهرک صنعتی جعفرآباد) قاچاقچی از آب درآمد. این بهایی قاچاقچی طی یک عملیات تعقیب و مراقبت دستگیر و نزدیک دو میلیارد تومان کالای قاچاق او ضبط شد.” این خبر مهم را کیهان به اطلاع خوانندگان خود میرساند و فراموش نمیکند که آن قاچاقچی بهائی بوده است. و چون یک قاچاقچی بهائی بوده است نتیجه میگیرد که همه بهائیان  قاچاقچی هستند.

ادامه‌ی خواندن