کشف جدید روزنامه کیهان

هردم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد.

روزنامه کیهان تحت عنوان «بهائیان و قاچاق کالا (خبر ویژه)» چنین مینویسد: “عنصر بهایی ساکن کاشان (شهرک صنعتی جعفرآباد) قاچاقچی از آب درآمد. این بهایی قاچاقچی طی یک عملیات تعقیب و مراقبت دستگیر و نزدیک دو میلیارد تومان کالای قاچاق او ضبط شد.” این خبر مهم را کیهان به اطلاع خوانندگان خود میرساند و فراموش نمیکند که آن قاچاقچی بهائی بوده است. و چون یک قاچاقچی بهائی بوده است نتیجه میگیرد که همه بهائیان  قاچاقچی هستند.

آیا این شخص واقعاً بهائی  بوده است یا نه ما اطلاعی نداریم. ولی مسئله از آنجا برای ما اهمیت پیدا میکند که قاچاقچی در رابطه با اعتقاد دینی او معرفی میشود. سؤال ما اینجا است که آیا تنها همین یک قاچاقچی در ایران بوده است؟ آیا میلیاردها دلار اجناس قاچاق که به ادعای خود دست اندرکاران  رژیم در بازار ایران موجود هستند قاچاقچی های آنها را نمیشناسید؟ کشوری که دارای ده ها گمرک آزاد است که دولت هیچگونه کنترلی بر آنها ندارد در دست چه اشخاصی است؟ آیا اجناسی که از این گمرکها سرازیر بازار ایران میشوند توسط کدام قاچاقچیان وارد ایران میشود؟ و دین این قاچاقچیان چیست؟

یک بخت برگشته ای که لِنز عینک وارد کرده است متهم میشود که قصد ضربه زدن به اقتصاد کشور اسلامی دارد. آیا نباید سؤال کرد که چه برسر اقتصاد کشور آورده اید که با چند لنز عینک آسیب پذیر شده است؟؟

البته ما معتقد هستیم که هر خطاکاری باید مجازات شود. ولی بارها گفته ایم و باز هم میگوئیم که متهم را با عقائد او معرفی کردن کاری است نا صواب و آنهائی که بچنین شیوه هائی متوسل میشوند هدفی جز آشوب و برادرکشی ندارند.

آیا بهتر نیست که بجای افشاندن تخم کینه و دشمنی نهال دوستی بنشانید؟ امروز بیشتر از هر روزی کشور ایران احتیاج به دوستی و برادری بین همه ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب و قومیت دارد.

خداوند همه بندگان خاطی را به راه راست هدایت فرماید.

بهرام نیک آئِن, شهریور ۱۳۸۵

پاسخ دهید