اوهام زدایی

پانزده + بیست =

→ بازگشت به اوهام زدایی