گفت و گوی دو شخصیت بزرگ جهان

لئوناردو بُف Leonardo Boff پروفسور اخلاقایات، فلسفه ادیان در دانشگاه ایالتی ریودوژانیرو در برزیل از شخصیت های بزرگ جهان است که سالیان زیادی است برای بدست آوردن حقوق زحمت کشان فعالیت می کند. اقدامات او کلیسا را خوش نیامد، از این رو پاپ این نوع فعالیت های او را ممنوع اعلام کرد. برای شناخت شخصیت دالائی لاما به گفت و گوئی که بین  او و دالایی لاما  درباره «دین و آزادی» برپا شده بود اشاره می کنم تا با نظریات او که به نظر مسلمانان کافر است آشنا شوید.

بُف می گوید من با کنجکاوی و البته کمی بدجنسی از او پرسیدم: «عالی جناب، بهترین دین کدام است، با خود فکر کردم که اولاً خواهد گفت، بودایسی تبتی، یا ادیان شرقی، که خیلی قدیمی تر از مسیحیت هستند.

دالائی لاما کمی درنگ کرد، لبخندی زد و به چشمان من خیره شد و گفت: بهترین دین آن است که تو را به خدا نزدیک کند و از شما آدم بهتری بسازد»

من که از چنین پاسخ خردمندانه ای شرمنده شده بودم، پرسیدم: آنچه مرا انسانی بهتر می سازد چیست؟ او پاسخ داد: « هر چیز که شما را دل رحم تر، فهمیده تر، مستقل تر، بی طرف تر، با محبت تر، انسان دوست تر، با مسئولیت تر و اخلاقی تر سازد»

«دینی که این کار را برای شما بکند بهترین دین است.»

دوست من! این که تو به چه دینی اعتقاد داری و یا اینکه اصلاً به هیچ دینی اعتقاد نداری، برای من اهمیت ندارد. آنچه برای من اهمیت دارد، رفتار تو در خانه، در خانواده، در محل کار، در جامعه و در کل جهان است.»

«به یاد داشته باش عالم هستی بازتاب اعمال و افکار ماست»

«قانون عمل و عکس العمل فقط منحصر به فیزیک نیست، در روابط انسانی هم صادق است، اگر خوبی کنیم خوبی می بینیم، و اگر بدی کنیم، بدی»

همیشه چیزهایی را به دست خواهی آورد که برای دیگران نیز همان ها را آرزو کنی. شاد بودن هدف نیست، یک انتخاب است. هیچ دینی بالاتر از حقیقت وجود ندارد» و در آخر گفت:

«مواظب افکارت باش زیرا که تبدیل به گفتارت می شوند»

«مواظب گفتارت باش زیرا که تبدیل به اعمالت می می شوند»

«مواظب اعمالت باش زیرا که تبدیل به عاداتت می شوند»

«مواظب عادات باش زیرا که تبدیل به شخصیت می شوند»

مواظب شخصیت باش زیرا که تبدیل به سرنوشتت می شوند»

«و سرنوشت تو زندگی تو خواهد بود»

این سخنان دالایی لاما امروز که جنگ های خانمان سوز مذهبی کشورهای زیادی را به آتش کشیده از هر زمانی دیگر برای بشریت لازم تر است.

به امید روزی که تعصبات از جهان ریشه کن شوند. 

پاسخ دهید