نگاهی به سخنان آقای سید کاظم موسوی در مصاحبه با خبرنگار تسنیم

 جناب آقای سید کاظم موسوی محقق محترم، مصاحبه شما با خبرگزاری تسنیم را امروز، ۱۳ ماه اوت ۲۰۱۴ برابر با ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ مطالعه کردم. چون امکان دارد عده ای ناآگاه به ادعاهای شما شک کنند و خدای نخواسته شما را به جعل، دروغ پردازی وتشویش اذهان عمومی  متهم کنند، لازم دیدم برای رفع هر گونه سوءتفاهمی از خوانندگان سئوالاتی رااز حضورتان جویاشوم  . جوابهای شما می تواند  کمک به رفع سوءتفاهمات بنماید  من سئوالات را از متن مصاحبه شما و در گیومه گذاشته  ام امیدوارم که مرا و مشتاقان دیدن این اسناد را در انتظار نگذارید. اجر شما عندالله.

 چون مدت ها ا ست  که مشغول  مطالعه در تاریخ دوران قاجار هستم . ازاین نظر  کم و بیش با تاریخ قاجار آشنائی دارم. اما چنین مدارکی که شما با قاطعیت به آنها اشاره فر موده اید تاکنون ندیده و نشنیده ام. شما به  اسنادی در رابطه با بهائیت و صهیونیسم و غیره اشاره فرموده اید که تاکنون  هیچ مورخی چه ایرانی و چه خارجی ذکری از آنها نکرده بدین دلیل ، مشتاقانه منتظر دیدن این اسناد هستم. امید وارم که مشتاقان را در انتظار نگذارید

لینک گفتگو:  http://www.tasnimnews.com/Home/Single/453750

  طرح سئوالات

۱- خبرنگار  محترم تسنیم  نوشته «سید کاظم موسوی سال ها است در خصوص صهیونیسم و جنایات آن ها پژوهش می کند.»

سئوال اول- آیا این آثار شما در جائی چاپ شده و آیا قابل دسترسی هست و اگر چنین است ،چرا تا کنون از دید مورخین پنهان مانده؟  آیا امکان دسترسی به این مدارک ارزشمند وجود دارد؟   منبعد به خبر نگار اکتفا میشود

۲- بنا به گفته خبرنگار شما اسنادی در دست دارید که «بهائیان ضمن اظهار حمایت از رژیم اشغالگر قدس اعتراف می کند که افتخارشان این است تولید مهمات و سلاح اتمی اسرائیلی به دست جوانان بهائی در سرزمین های اشغالی انجام می گیرد.»

سئوال دوم- این سند معتبر کجا نگهداری می شود و چگونه به دست شما رسیده و چگونه می توان  آن را مشاهده کرد؟

۳- در سند دیگری شما ادعا می کنید «بهائیان علاقه قلبی و اشتیاق خود را برای جنایت علیه مسلمانان و شیعیان اعلام می کنند.»

سئوال سوم- این سند کجا است؛؟ بهائیان در کجا چنین ابراز عقیده ای کرده اند  و یا نوشته اند؟

۴- شما ادعا می کنید که «قدرت های سلطه برای اینکه بتوانند به مسلمین بویژه در مورد تشیع به جامعه ایران ضربه وارد کنند، همواره جریان ساز یهائی را داشته اند … یکی از این فرقه ها بهائیت است که اتفاقاً با حمایت های مادی و معنوی ماندگاری پیدا کرده است.»

سئوال چهارم- این حمایت ها از کدام کشور در چه زمانی و به چه شکلی بوده است؟ امروزه حداکثر ده درصد از بهائیان جهان ایرانی و تازه  بخشی از  این ده درصد شیعه بوده اند. آیا این ادعای شما شامل  حال همه بهائیان می شود و یا فقط بهائیان ایران از این امکانات بر خوردار بوده اند ؟ امروزه در بیش از ۱۳۰ کشور جهان بهائیان ساکن هستند و از آن ها به نیک نامی یاد می شود  آیا این ادعای شما شامل حال آنها هم میشود ؟ بهائیان ساکن هرکشوری که هستند به نیک نامی شهرت دارند .چون مطابق اعتقادات دینی خود باید خادم آن آب و خاک و ساکنینش باشند. چنین اتهاماتی به آنها می تواند برای توهین کننده بسیار گران تمام شود. چون در کشورهای قانونمند نشر اکاذیب جرم شناخته میشود .

۵- شما ادعا می کنید «هر زمان و یا مکان که قدرت های سلطه برای تحقق اهداف نیاز داشتند این تشکیلات به نیابت از آن ها وارد صحنه شده و مستکبرین را یاری رسانده است.»

سئوال پنجم- در چه زمانی و در کدام مکان و برای تحقق کدام هدفی و به کدام سلطه ای بهائیان کمک رسانده اند.

۶- شما ادعا می کنید «اساس جریان انحرافی بابی و بهائیت در دامن یهود شکل گرفته است پایه و اساس این دو سازمان یکی است.»

سئوال ششم- برای این ادعا چه دلیلی دارید؟ می دانیم که بابی ها  اولیه همه شیعه و اکثراً پیرو مکتب شیخی بوده اند در ثانی، می دانیم که  همه روحانیون ضد بهائی از ابتداء اظهار امر سید باب و تا ده ها سال بعد از آن تا پیدایش دو آئین بابی و بهائی در همه آثار خود چنین ادعائی نکرده اند. شما چه مدرکی در این زمینه دارید؟ وانگهی نگاهی به قرآن مجید و تورات به خوبی دیده می شود که اسلام در دامان یهودیت شکل گرفته شما نظری به قرآن مجید بیاندازید  این مطلب برای شما روشن میشود… اگر بر فرض محال نظر شما درست باشد پس اسلام و بهائیت هر دو در دامن یهودیت شکل گرفته اند. بدین تر تیب نباید اشکالی از نظر شما داشته باشد اگر شما در این زمینه اطلاعاتی از اسلام شناسان کسب کنید. مفید فایده خواهد بود شما ادعا می کنید «بهائیت و صهیونیسم بطور کلی در رفتارهای سیاسی و عرصه های دیگر شبیه به هم از خود بروز می دهند. به عنوان مثال، اگر وقایع این چند روز جنگی که از سوی صهیونیست ها به مردم غزه تحمیل شده و کشتار کودکان بی گناه که توسط آن ها صورت می‌گیرد را دنبال کنیم خواهیم دید که تشکیلات بهائیت این  کودک کشی را تأیید می نماید و در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دست به ایجاد شبه می زنند.» آیا برای اثبات این اتهامات می توانید مدرکی و یا دلیلی ارائه دهید؟ شما می دانید که در یک کشور قانونمند مثل جمهوری اسلامی این گونه اتهامات اگر ثابت نشوند جرم شناخته می شود. پس بهتر است برای رفع سوءتفاهم از خود هر چه سریع تر اقدام کنید و مدارکتان را ارائه دهید. در غیر این صورت امکان دارد شما را به عنوان تشویش اذهان عمومی دستگیر و خدای نکرده زندان کنند.

چون شما اتهاماتی را وارد کرده اید که غیر از شخص شما هیچ شخص دیگری و هیچ خبرگزاری چنین اتهاماتی را به بهائیان وارد نکرده است. کجا و به چه وسیله ای بها ئیان کودک کشی را تائید کرده اند ؟مطلب دیکر در کدام فضای مجازی وشبکه اجتماعی بهائیان به ایجاد شبه دست زده اند ؟

من معتقد هستم که تجاوز و زورگوئی باید محکوم شود از طرف هر کس و در هر لباسی و پیرو هر دین و آئینی  و در هر مقامی  که می خواهد باشد بزرگترین وظیفه انسان ها حرمت به کرامت انسان ها است بدون توجه به دین و آئین آن ها. از شما می پرسم چرا به جنایاتی که در سوریه، لبنان، عراق، یمن، افغانستان ،پاکستان و آفریقا روزانه به دست عده ای تجاوز کار که دین خدا را اسباب دست اعمال شیطانی خود می کنند اعتراض نمی کنید؟ من همه این جنایات را محکوم می کنم و دل برای همه انسان ها می سوزانم. اما چرا و به چه دلیلی شما فقط به فلسطین بند کرده اید؟ آیا پشت این دلسوزی یک تفکر دیگری غیر از انسان دوستی هم نهفته نیست؟

۷- شما ادعا می کنید که در سال ۱۲۶۴ «برای همیشه امید به ظهور حضر ت امام زمان (عج) را با ارائه بدل آن از بین ببرند تا بدین وسیله قدرت های سلطه راحت تر به اهداف شوم شان برسند برای این منظور بحران های زیادی را رقم زدند … » در ادامه ادعا می کنید که شوقی سومین سرکرده این فرقه در کتاب (قرن بدیع) به فجایعی که در حق مردم مسلمان ایران و منطقه داشته اند به صراحت اقرار کرده است.»

سئوال هفتم- خلاصه ادعای شما، دراین زمینه، سه مطلب است : ۱- بابیان دوران انتظار منجی یا امام غایب را پایان یافته می دانند ۲- بحران ایجاد کردند تا سلطه گران استفاده کنند ۳- شوقی خود به فجایعی که در حق مسلمانان شده اقرار کرده است.

مطلب اول من با ادعای اول شما مشروط موافق هستم  اما می دانیم که در بین مسلمانان جهان  تعداد پیروان مکتب تشیع  نا چیز است چیزی حدود پنج تا ده درصد. تازه عده بسیار کمی از آنها شیعه  ۱۲ امامی هستند  برای آشنائی با تفکرات ایشان کوتاه اشاره ای می کنم. این گروه از شیعیان  معتقد هستند که امام حسن عسکری امام یازدهم شیعیان پسری داشته که پس از تولد غایب شده و روزی روزگاری که فقط خداوند از آن آگاه است ظهور خواهد کرد او اول سیلی از خون از مخالفانش جاری می کند و سپس جهان را به بهشت برین تبدیل خواهد کرد شیعیان باید  دندان برروی جگر بگذارند و صبر پیشه کنند تا او بیاید. به سخنی دیگر حل همه مشکلات در گرو ظهور ایشان است  این فرهنگ انتظار در بین شیعیان  موجب این شد که که مردم هر زور گوئی را تحمل کنند و در دفع آن نکوشند  و منتظر بمانند تا امام غایب بیاید و مشکلات را حل کند. ملا احمد نراقی از روحانیون بزرگ شیعه عصر قاجار که او را پایه گذار اصلی نظریه ولایت سیاسی فقیه معرفی کرده اند در این زمینه می گوید ای گروه شیعه خود را ذلیل مسازید و به ورطه میندازید به سبب نافرمانی سلطان و فرمانفرمای خود، پس اگر عادل است از خدای تعالی درخواست کنید اورا پاینده بدارد، واگر ظالم است از در گاه الهی مسئلت نما یید که او را بصلاح آورد، که صلاح احوال شما در صلاح سلطان شمااست ” علما وانقلاب مشروطیت ایران لطف الله آجدانی به استناد معراج السعاده ،چاپ اول قم انتشارات هجرت ص ۵۰۰ و۵۰۱ . سه روحانی بزرگ دیگر شیعه میرزا قمی سید جعفر کشفی از متقدمین و شیخ فضل الله نوری از روحانیون دوران مشروطه معتقد بودند که: سلطنت بر طبق تقدیر الهی از سوی خدا به نیکو کاران بر سبیل استحقاق و به نابکاران برسبیل امتحان وا گذاشته شده است، لذا سلطان تنها در برابر خداوند رحمان مسئول و پاسخ گو شمرده می شود و بنده را نشاید که سر از کمند اطاعت سلطان پیچد.آجدانی یاد شده ص ۲۳و۲۴٫

 سید باب ادعا کرد آن شخصی که در انتظار اوهستید من هستم وبه فرهنگ انتظار این گروه کوچک مسلمانان خاتمه داد او از پیروانش خواست که خود برای حل مشکلاتشان اقدام کنند  … این ادعای شما درست است . اما باید بپذیرید که در این جریان هیچ قدرت خارجی نفوذی نداشته، برعکس، روس و انگلیس با رابطه بسیار خوبی که با برخی از روحانیون بلندپایه داشتند علاقمند بودند که مردم خود را در انتظار نگهدارند و مرید آقایان روحانیون به مانند تنها گروهی که از  این ادعا ضرر دید همان روحانیون بودند. برای همین هم بود که بابیان را پالان کج می نامیدند. چون بر روی پالان چپ چهار پا نمی توان سوار شد. وچون بابیان دوران روحانیت را تمام شده می دانستند دیگر به انها سواری نمی دادند. علت مخالفت سرسخت روحانیت با بابیان وبها ئیان در این مطلب نهفته است، چون موقعیت اجتماعی آنها به خطر افتاد. بقیه اتهامات آنها به بهائیان  در حد همان  اتهام است. بدون آراء، هیچ مدرک خدا پسندانه ای، اگر شما مدرک خداپسندانه ای دارید که دُوَل خارجی از بابیان و یا بهائیان استفاده کرده اند لطف کنید منتشر کنید.

مطلب سوم ادعای شما راجع به کتاب قرن بدیع. شما لطف کنید بفرمائید در کدام بخش و یا کدام صفحه شوقی چنین سخنی گفته؟

۸- شما در جواب خبرنگار « آیا می توان شواهد تاریخی هم برای کشتار و جنایتی که ذکر فرمودید نشان داد؟ از سوی دیگر آیا ارتباط صهیونیسم با داعش هم دارای شواهدی هست یا نه؟»

شما در جواب سئوال «به درگیری های طبرسی مازندران، زنجان، داراب، شیراز و تهران اشاره کرده که آن ها (بابیان) به دنبال مدل داعشی بودند و ادامه می دهید که «جالب است که منطقه جغرافیائی هر دو در منطقه شامات قرار دارد. شاخصه آنها ضدیت با اسلام و اقدامات تروریستی است.»

سئوال هشتم- بابیان چه می گفته اند که شباهتی با عقاید داعشی داشته اند؟ آنچه می دانیم بابیان دوران اسلام را همانطور که شما خود گفته اید خاتمه یافته می دانسته اند و شریعتی جدید را قبول داشته اند، در حالی که پیروان تفکر داعشی مسلمانانی هستند که شیعیان را رافضی و خارج از دین اسلام می دانند آن ها خود را مسلمانان واقعی می دانند. آیا این ادعا دلیل بی اطلاعی و ناآگاهی شما از دو جریان فکری بابی و داعشی نیست؟

مطلب دیگر عدم آگاهی شما از حوزه جغرافیایی است. منطقه مازندران و آذربایجان که بابیان گرفتار نیروهای دولتی بودند چه رابطه ای با شامات داشته؟. مطلب دیگر که به آن اشاره کرده اید  درگیری های نظامی بین بابیان و نیروهای دولتی است. این در گیری ها به خواست و اصرار روحانیون که موقعیت خود را از تفکری که بابیان نمایندگی می کردند در خطر دیدند. به بابیان تحمیل شد تا به سروری وآقائی روحانیون خدشه ای وارد نشود .

ادعای دیگر شما «ضدیت با اسلام انجام اقدامات تروریستی، جاسوسی، و … از دیگر شاخصه آن ها است» این اتهامات دیگر این قدر نخ نما شده که شاید بهتر بود شما راجع به این ها اظهار نظر نمی کردید. بیش از ۳۵ سال است که این اتهامات زده می شوند بدون اینکه تا امروز حتی یک سند در این باره نشان داده شده باشد. شما یک مقاله یک کتاب و یا یک سندی نشان بدهید که بهائیان بر مخالفت با اسلام نوشته اند؟ نویسندگان بهائی از اسلام در مجامع خارجی همیشه دفاع کرده اند  اگر اسلام و خصوصا شیعه یک طرفدار داشته باشد بهائیان هستند.

۹- شما ادعا می کنید «بهائیت بستری را برای تصرف سرزمین فلسطین توسط نظام سلطه مهیا نمود، امروز داعش برای تداوم این اشغالگری و به حمایت صهیونیست ها مردم منطقه را قتل عام می کند»

سئوال نهم- این ادعا مبنی بر چه مدرکی است؟ بهائیت به چه ترتیبی و با چه وسیله ای این بستر را فراهم کرد؟ در دورانی که دولت اسرائیل تشکیل شد و حدود صد سال قبل از تشکیل دولت اسرائیل عده ای بهائی که یا به فلسطین تبعید شده بودند و یا به آنجا رفته بودند مشغول زراعت بودند. عده ای زارع که نه نظامی هستند ونه شغل مهمی دارند  چکونه می توانسته اند بستر یک حکومت یهودی را فراهم کنند؟ در ثانی در دورانی که جنگ جهانی دوم آغاز شد و کمی بعد از آن بها ئیان به دستور شوقی افندی رهبر جامعه بها ئی همه بها ئیان که مشغول زراعت بودند باید فلسطین را ترک می کردند/ جواب های شما به این سئوالات می تواند به بحث کمک کند. تنها به ادعا مسئله ای جدی گرفته نمی شود. شما ادعا می کنید «درجه (سرّ) به عبدالبهاء به خاطر خوش خدمتی به صهیونیست ها» بوده  این ادعا دلیلی است بارز بر بی اطلاعی شما از رویدادهای تاریخی. من در این جا مختصر به آن اشاره می کنم: شما اگر کتاب قحطی بزرگ را مطالعه کنید می فهمید که در سال های جنگ اول جهانی نیمی از ملت ایران براثر گرسنگی مردند. در همین زمان روحانیون و مجتهدان بزرگ ایران مانند ملا علی کنی، تقی نجفی اصفهانی و غیره گندم احتکار کرده بودند و نمی فروختند به این بهانه که مال صغیر است. درست در این زمان عباس افندی همه گندم هایی را که ذخیره کرده بود رایگان به یهودیان، مسیحیان و مسلمانان داد و آن ها را از گرسنگی نجات داد علت اینکه این لقب را به او دادند همین بود، اما عباس افندی هیچگاه از این لقب استفاده نکرده. اگر درست به عکس روزی که این لقب به او داده شده توجه کنید میبینید که او در جلو وپشت به ژنرال انگلیسی نشسته.  نگاهی به سخنرانی های نمایندگان یهودی، مسیحی و مسلمان در روز خاکسپاری اش را بخوانید تا مطلب بر شما معلوم شود.

۱۰- خبرنگار تسنیم از شما سئوال می کند: « عموماً گفته می شود که بابیت و بهائیت توسط انگلیس ها در ایران تشکیل شدند ولی شما می فرمائید که این ها دقیقاً ریشه صهیونیستی دارند. آیا این ها منافاتی با هم دارند؟»

شما می فرمائید هیچگونه منافاتی ندارند. روس و انگلیس هر دو قدرت به نهاد قدرت دین در جوامع مسلمین به ویژه در میان شیعیان پی برده بودند لذا به دنبال تضعیف نهاد دین بودند و سیاست صهیونیست در تصمیم گیری های این قدرت ها دخیل بوده اند.

سئوال دهم- چه مدرکی دارید که روس و انگلیس در تشکیل آئین های بابی و بهائی دخالت داشته اند؟ تا امروز هیچ مدرکی ارائه داده نشده که چنین ادعائی را ثابت کند  اگر شما مدرکی دارید ارائه دهید. اما مدارک زیادی در هم کاری بخشی از روحانیون با دولت انگلیس و در خیانت به کشور و ملت ایران در دست است رابطه سید محمد باقر شفتی با انگلیسها در مسئله هرات و فتوای سیدمحمد مجاهد بر وجوب جنگ با روسیه به خواست انگلیس  و یا قتل قائم مقام به خواست انگلیس و به کمک امام جمعه تهران گوشه ای از آنها است.

۱۱- خبرنگار تسنیم از شما سئوال می کند «چرا باید دنبال ایجاد تزلزل در اعتقادات یا تفکرات دینی باشند؟ این تضعیف در عامل دین را بیشتر از چه راه هایی می خواهند ایجاد کنند؟

شما ادعا می کنید که دین امروز عامل تقویت و هم گرائی است و مدعی هستید که امروز جهان به پیام امام راحل در راه مبارزه با صهیونیسم به پا خاسته. این ادعای شما با اخباری که روزانه می بینیم و می شنویم اختلاف دارد. به جنگ در بین مسلمانان در مصر، سوریه، لبنان، عراق، یمن، افغانستان و پاکستان نگاهی بکنید خود از گفته خودتان پشیمان خواهید شد. امروزه بیش از هر زمانی مسلمانان به جان هم افتاده اند گروه داعش که خود را نمایندگان اسلام واقعی می نامند به جنایاتی دست می زنند که تاریخ بشری حد اقل در دویست سال گذسته ندیده است، ایران امروزه یکی از منزوی ترین کشورهای جهان شده.  با پاسپورت ایرانی به کدام کشور می توانید سفر کنید ؟

۱۲- شما ادعا می کنید آن ها برای اینکه بتوانند بر اسلام مغلوب شوند شاید منظورتان این است که غالب شوند. با دو اندیشه مخالف هستند یکی عاشورا و دیگری مهدویت.

سئوال ۱۲- شما چگونه اعتقادات ۵ درصد از مسلمانان جهان را به نام اسلام معرفی می کنید؟ ۹۵ درصد مسلمانان جهان نه به عاشورا اعتقادی دارند و نه به مهدویت. آیا این ادعا گزافه گوئی نیست؟ شما چگونه از قول همه مسلمانان  با این قاطعیت سخن می گویید؟  ساکنین۵۷ کشور اسلامی فقیرترین، بی سوادترین و بدبخت ترین مردم   جهان هستند. اکثر این کشورها اگر مواد غذائی از دنیای غرب به آن ها نرسد از گرسنگی راهی دیار فنا می شوند. این گزافه گوئی ها در جهان امروز که مردم با اخبار جهان آشنا هستند دورانش سپری شده و خریداری ندارد. این سخنان مربوط به دورانی است که نه کتابی در دست بود و نه اینتر نتی وجود داشت و مردم عامی هم وقتی ملائی می گفت  روایتی از معصوم  هست ، یا جزیره ای هست که در آن امام زمان ساکن است می پذیرفتند .

شما یک لحظه فکر کنید که جهان به چه چیزی از کشورهای اسلامی احتیاج دارد. برای نجات از این بدبختی که مسلمانان دچار آن شده اند باید فکری اساسی بکنید با دشمن تراشی  نمی توان بر روی نارسائی ها پرده کشید . اسلحه دشمن  تراشی ودیکران را مسئول بدبختی ها معرفی کردن کند شده است .

۱۳- خبرنگار نستیم از شما سئوال می کند «همکاری و کمک بهائیت به جریان صهیونیسم دقیقاً چه وجوه و مشخصه هایی داشته است» شما ادعا می کنید لاپوشانی افتضاح صهیونیست ها و ادامه می دهید «تشکیلات بهائیت اذعان دارد که در ساخت سلاح های اتمی و سلاح های متعارف که در کشتار مردم بیگناه فلسطین که توسط اسرائیل صورت می گیرد نقش در خور تحسین و به سزائی را دارند. و اشاره به سندی می کند که ساواک در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ گزارش شده آمده است «اتمی که به دست بهائیان درست می شود و اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می شود برای آن است که تا مسلمانان به دست بهائیان از بین بروند. در ابتدای اشاره شما “به لا پوشانی افتضاح صهیونیست ها “است آیا یهودیان که بخش عظیمی از روزنامه ها و وسائل ارتبلط جمعی را در دست دارند به عده ای بهائی که نه شغل مهم دولتی دارند و نه روزنامه و یا رادیوئی در اختیار دارند احتیا ج دارند که بها ئیان به آنها کمک کنند ؟ در ثانی در کدام روزنامه و یا رادیو و یا  تلوزیونی بها ئیان به طرفداری از اسرائیل سخنی گفته اند ؟

سئوال ۱۳- مطلب بمب اتم و دانشمندان بها ئی. این مطلب بی اندازه مهم است از شما می پرسم اگر جوانان بهائی این اطلاعات و امکانات فیزیکی را داشتند چرا شما آنها را در ایران نگاه نداشتید و از آنها استفاده نکردید؟ چرا آنها را از دانشگاهها اخراج کردید؟ آیا شما با این اقدامتان بزرگترین خیانت را به ایران اسلامی نکرده اید؟ آیا خداوند از سر تقصیرات شما بر اثر این خطا می گذرد؟ خداوند کریم در قرآن مجید سوره النساء آیه ۵۶  برای  خطا  کاران چه مجازاتی در نظر گرفته می فرماید پوست تنشان بپزد پوستی دیگرشان دهیم تا عذاب خدا را بچشند ؟  شما  اگر حداقل اطلاع از فیزیک داشتید این سخنان را بر زبان نمی آوردید.  بعد از سخنرانی احمدی نژاد و ادعای او که یک بچه در زیرزمین خانه انرژی هسته ای درست کرده چشممان به سخنان شما روشن. جهت اطلاع شما بزرگترین دانشمندان هسته ای جهان را باید در بین یهودیان دید . دانشمندان یهودی کاشفین انرژی هسته ای هستند و احتیاجی به دیگران ندارند. اما خیلی جالب است اگر شما بتوانید حداقل نام یک دانشمند هسته ای بهائی که در اسرائیل مشغول است را فاش کنید؟ .

اگر شما می دانستید که بهائیان غیراز چند نفری که در بخش اداری جامعه بهائی کار می کنند هیچ بهائی اجازه اقامت و کار در اسرائیل را ندارد. حداقل  لازم است که بدانید بهاءالله  نزاع وجدال را شأن درندگان میداند و به پیروانش چنین دستور می دهد “نزاع وجدال شأن درنده های ارض است. به یاری باری شمشیر های برنده حزب بابی به گفتار نیک. کردار پسندیده به غلاف راجع لا زال اخیار به گفتار حدائق وجود را تصرف نمودند .”بهاءالله حمل اسلحه را برای پیروانش منع کرده بدین تر تیب انگ جنگ و خون ریزی به بها ئیان با هیچ چسبی نمی چسبد  .

۱۴- شما ادعا می کنید در سندی آمده که بهائیان از پیروزی های اسرائیل ابراز خوشحالی کرده اند و ادعا می کنید که روزنامه های هندوستان در سال ۲۰۰۶ نوشته اند که بهائیت به نفع رژیم صهیونیستی جاسوسی می کرده.

سئوال ۱۴- این اسناد که بهائیان هندوستان جاسوسی می کرده اند و نام و شماره روزنامه ها و گزارش دستگاه امنیت هندوستان را بنویسند.  جا سوس و جاسوسی در جهان معنی دارد، شما از برادرانی که به شغل جاسوسی مشغول هستند جویا شوید. شما را راهنمائی می کنند اتهام جاسوسی اسلحه کهنه ای است که هراز گاهی روحانیون بر علیه دگر اندیشان  یهودی استفاده می کردند. امروزه بها ئیان هم از این نعمت بر خوردار شده اند. بها ئیانی که نه شغل دولتی دارند و نه در ارتش هستند  نه در کار خانجات شغلی دارند چگونه می توانند اطلاعاتی کسب کنند که مورد توجه دستگاه های عظیم اطلاعاتی باشد؟

۱۵- شما ادعا می کنید که جریان بابی گری ارتباط تنگاتنگی با جریانات یهودی داشته قبل از اینکه علی محمد باب مدعی شود «به یک باره یهودی های خراسان مسلمان می شوند که با ادعای این جوانک شیرازی به وی ایمان می آورند.»

سئوال- اگر شما اطلاعی از سرگذشت یهودیان خراسان داشتید این گونه سخن نمی گفتید. برای اینکه با جنایتی که مسلمانان مشهد در حق یهودیان کردند آشنا شوید. اشاره کوتاهی به این واقعه می کنم

در ۲۷ مارس ۱۸۳۹-  ۱۲۵۶ زمان محمد شاه فاجعه بزرگ حمله به یهودیان و کشتار ۳۲ نفر از آنان تنها در یک روز وغارت اموال آنها آغاز می شود. سلیمان نعیم مترجم فیلم یهودیان مشهد درباره این رویداد می نویسد: « فقط یک کتاب دعا حفظ شد که در پشت جلد چرمی آن به خط عبربی و زبان فارسی پیغامی برای مردم دنیا نوشته شده است در روز ۱۲ ماه نیسان سال۱۸۳۹ مسلمانان به یهودیان حمله کرده ۳۲ نفر را می کشند و بازماندگان را مجبور به تغییر مذهب کرده مسلمانشان می کنند.»

یهودیان به ظاهر مسلمان شده باید سالیان دراز در ظاهر مسلمان و مجری احکام اسلامی می‌بودند و در باطن و شب ها احکام تورات را اجرا می کردند. یهودیان خراسان به این شکل مسلمان می شوند نه آنطور که شما فرمودید به یک باره و بدون دلیل.

۱۵- شما ادعا می کنید در کتاب آبی سندی موجود است که در خانه یهودیان کرمانشاه عکس علی محمد شیرازی به دیوارها نصب است.

۱۶- جهت اطلاع شما، از سید باب عکسی در دست نیست که در منزل کسی بر دیوار نصب باشد چون در آن زمان عکاسی و عکس در ایران نبوده. و اگر هم عکسی بوده چه اشکالی داشته در منازل شیعه عکس امام علی و شمشیر روی زانویش نیست؟ آیا بهتر نبود قبل از این که این سخنان را بر زبان آرید یک مطالعه سطحی در تاریخ می کردید تا دچار این همه اشتباهات تاریخی نشوید.

در خاتمه این گفتگو، حق شما است که با بهائیان مخالف باشید اما از جاده حقیقت خارج نشوید و علت مخالفت خودتان را بیان کنید  با تهمت و افترا به نتیجه دلخواه نمی رسید، شما می توانید با آموزه های بهائی  مخالف باشید و نظر دیگری داشته باشید. بهاءالله کره زمین را یک وطن می خواهد. جنگ و خون ریزی و برتری طلبی عده ای بر علیه عده دیکری  را مجاز نمی داند، قومی را نجس و نا پاک نمی داند  برتری هیچ نژاد و دین و آئینی را بر نژاد و دین دیگری نمی پسندد، مردم را عاقل می داند و با تقلید مخالف است. دوران را دوران حاکمیت عقل و خرد می داند. ملتهای جهان را به همدردی دعوت می کند. می گوید تا مشکل اقتصادی حل نشود جهان روی خوشی نمیبیند  بهاءالله می گوید اختلافات را باید با گفتگو و تفاهم حل کرد از لوله تفنگ آزادی و رفاه در نمی آید … او برتری هیچ قومی  بر قوم دیگر را درست نمی داند  تقیه و دروغ گوئی را کفر می داند  از این رو بها ئیان برخلاف عرف جامعه ایران دروغ نمی گویند از زندگی خود می گذرند اما ایمان خود را کتمان نمی کنند. این دستور خود در پیدایش آین بهائی به آنچه بر جامعه ایران حاکم بوده نه می گوید. در کشوری که دروغ و ریا به خدعه و تقیه تعبیر می شده این دستور یک اقدام انقلابی فرهنگی بوده. و راهی نو پیشنهاد کرده. شما می توانید با همه این اعتقادات مخالف باشید شما می توانید بگوئید تنها امت شیعه است که مورد لطف پروردگار است و سایرین همه گمراه. اما وظیفه خود ندانید که سایرین را بازور به بهشت مورد نظر خودتان ببرید. هر عقیده ای که دارید محترم است تا آنجائی که نخواهید با زور اعتقادات خودتان را به دیگران تحمیل کنید. شما حدود ۳۵ سال این کار را با جدیت انجام داده اید چه نتیجه ای گرفته اید؟  شما خود خوب می دانید که امروزه بیشتر از گذشته مردم به دین پشت کرده اند. من چون دین را برای جامعه لازم می دانم این روال را به سود جامعه نمی دانم. برای حفظ قداست دین باید کاری کرد. شما اگر با هزار دلیل ثابت کنید که فلان دین، دین باطلی است برای شما مشروعیتی به بار نمی آورد. شما خود خوب می دانید که مردم ایران امروزه چگونه فکر می کنند. احتیاجی به اینکه من به شما بگویم نیست. این گونه کارها نتیجه عکس می دهد و بیشتر به ضرر شما است. امروزه مردم مسلمان جهان از هر زمانی بیشتر به دین  پشت کرده اند. علت آن را پیدا کنید. ودر فکر علاجش باشید. در خاتمه خواستم بگویم بهائیان در مجامع بین المللی و در سمینارها مدافعان جدی اسلام هستند اما اسلامی که داعش و حزب الله و حماس و اخوان المسلمین و بوکو حرام نمایندگی می کنند قابل دفاع نیست. خداوند در قرآن مجید میفر ماید در دین اجباری نیست… آیا بهتر نیست که ما تخم کینه ودشمنی را بر کنیم و به جای آن تخم مهر و دوستی بکاریم؟ .

فرانکفورت ۲۰ ۸ ۲۰۱۴ 

پاسخ دهید