در جواب دکتر مهدی خزعلی در سایتشان

۱) اصل مطلب(درقسمت نظرات)

http://www.drkhazali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2124:1392-05-10-13-19-29&catid=231:1388-11-13-13-52-05&Itemid=447

۲( جواب

جناب آقای دکتر خزعلی، نظر به احترامی که به جنابعالی دارم از مشاهده این مطلب در سایت شما تعجب کردم چون منطقی در آن نمی بینم. درخواست مناظره فقط و فقط با «بیت العدل»؟ چه بسا بیت العدل هم مانند شما شرط بگذارد که ما تنها با مرجع تقلید و یا نماینده امام و مدیر مسجد الازهر و …  وارد بحث می شویم و نه با دکتر خزعلی و امثاله. اصلا اگر یک فرد مسیحی با شما بخواهد راجع به اسلام بحث کند، به او نیز می گوئید که «نه من با شخصی کمتر از پاپ وارد صحبت نمی شوم؟»

حال خیلی هم سخت نگیرید و به اسم مستعار و غیر مستعار کاری نداشته باشید (مگر تقیه نه دهم دین نیست؟) مگر نفرمودند: (انظر الی ما قال، لا تنظر الی من قال). بگذارید دوستان همینجا یا در سایت دیگر آن استدلالهای دندان شکن شما را ( که لابدّ پس از ۱۵۰ سال ردیه نویسی هنوز به ذهن هیچ عالمی خطور نکرده و بهائیان آن را ندیده اند) بشنوند و اگر از عهده برآمدند پاسخی بدهند. آخر چرا آن منطق و استدلال شما باید فقط به اعضای بیت العدل برسد و سایر عوام کالاغنام از آن محروم بمانند؟ به قول خود جنابعالی: این ظلم نیست؟

چنین استدلالی از شخص فاضل و عالمی مانند جنابعالی بعید است.

اگر واقعا قصد به بحث دارید پیشنهاد دوستانه این است که با شتابزدگی اظهار نظر نکنید، زیرا مسائلی که مطرح کرده اید برای «ارباب فن» هیچ تازگی ندارد و میان مطالب شما یک مطلب یافت نشد که بارها و بارها در فضای مجازی پاسخ نداده باشند. از آن گذشته اگر کسی نه تنها بهائیت و بابیت بل تاریخ پیدایش و اندیشه اسلام و خصوصا شیعه اثنا عشریه را هم بداند (و مانند بهائیان نظر به احترامی که به اسلام و پیغمبر و ائمه دارند سکوت را اختیار نکند)، دیگر سخت در تگنا خواهید افتاد. به عبارت دیگر: اکثر ایراداتی که می خواهید پاسخش را بیابید باید نخست در تاریخ آئین خود بنگرید و از خانه شیشه ای در آئید و سپس به نقد دیگران بپردازید.

 انصافی که در دفاع از کار آقای نوریزاد به خرج داده اید قابل ستایش است، و همچنین شهامت و صداقتی که با آن راجع به ارباب قدرت فعلی سخن رانده و می رانید. و همان انصاف و شهامت بزرگترین گواهی اعتقاد و آرمان خواهی شما است. دیگر نیازی به اثبات ایمان خود  از طریق تاختن به بهائیت نیست.

پاسخ دهید