جواب به آقای محمدی در فیسبوک

این مقاله گفتگو ئی است با آقای محمد محمدی در مقاله ای از ایشان در سایت جرس وابسته به آقایان کدیور ،مهاجرانی ،وصدری در ۲٫august 2014  در این مقاله ادعا میشود که”نمی دانم چرا بهائیان جهان کوچک ترین اعتراضی به جنایات غزه از خود نشان نمی دهند ؟

آن ها که اعتراض به نقض حقوق بشر بهائیان ایرانی را وظیفه خود می دانند آیا به واقع به “حقوق بشر “معتقدند ؟ویا این که بهائیان هم از اعلامیه حقوق بشر به عنوان دست آویزی موقت استفاده می کنند ………علا قه مندان می توانند اصل مقاله را در سایت جرس مطالعه کنند.

 http://www.rahesabz.net/story/84860/

آقای  محمد محمدی .مقاله شما در سایت جرس زیر نام جنبش راه سبز  فلسطین وبهائیان در  ۲ Agust ۲۰۱۴ نظرم را جلب کرد .در اصل مطلب اظهار شده  باشما اختلافی ندارم . دراین باره باشما هم عقیده هستم که قلب هر انسان شرافت مندی از این همه جنایت که به نام دین مقدس اسلام در جهان می شود پر خون است . جنایاتی که در سوریه ،غزه یمن عراق ،لبنان ،افغانستان ،پاکستان ،نیجریه ،سومالی ،وحتی تا چین روزانه اتفاق می افتند ،دل هر انسانی را به درد می آورد .آیا شما فکر می کنید که  بامحکوم کردن این وآن گروه می توان جلو این جنایات را گرقت ؟ هر کدام از این گروه ها خودرا نما ینده تام الاختیار حضرت باری می دانند وکلید بهشت هم دردست انها است وهر کس در راه اهداف آنها کشته شود راهی بهشت است .آیا به نظر شما جنایاتی را که امروزه گروه داعش نسبت به شیعیان می کند ویا جنایاتی که بوکو حرام در نیجریه مر تکب می شود بی ارزش تر از جنا یاتی است که در غزه اتفاق می افتد؟ . مشکل اصلی جهان امروز در برداشت هائی است که عده ای متحجر از دیانت مقدس اسلام دارند . گروه ها ئی که بیشترین ظلم را مسلمانان می کنند باید در بین خود مسلمانان دید برای جلو گیری از این جنایات .ضروری است که با فرهنگ خون وشهادت به نوید بهشت موهوم  بر خورد خرد گرایانه کرد ..آیا شما فکر می کنید با محکوم کردن این گروه وآن گروه گرهای از این مشکل باز می شود ؟من نمی توانم عکسهای خرابی های غزه را ببینم همان طور که نمی توانم جنایات داعش را نسبت به شیعیان ببینم .روزی که عرفات ورابین در اسلو قرار داد صلح را امضا ءکردند اشگ شوق در چشمانم حلقه زد ،با خود گفتم منطقه به بهشتی تبدیل خواهد شد . اما افسوس که عده ای متحجر از طرفین مانع یک صلح پایدار شدند . متحجرین یهودی از طرفی ومتحجرین فلسطینی از طرف دیگر دست در دست هم  برای رسیدن به اهداف شوم خود مانع صلح بین طرفین شدند. وفا جعه ای را به وجود آوردند ،که امروزه شاهد آن هستیم . راه برون رفت از این فاجعه انسانی این است که صلح جویان طرفین آنهارا از بین خود دور کنند .آیا شما فراموش کرده اید که حماس پس از به قدرت رسیدن در نوار غزه  با طرفداران الفتح چه کرد؟ یک بار انتخابات کرد ودیگر دست از قدرت بر نداشت  .وقتی آقای خالد مشعل به کمتر از نابودی اسرائیل رضایت نمی دهد ،باید صلح جویان فلسطینی به او نه به گویند ووقتی دولت اسرائیل زمین های فلسطین را تصاحب می کند باید ملت اسرائیلبه آنها نه بگوید . شما در تاریخ بشری یک نمونه نشان بدهید که گروهی ویا دولتی ملت خودرا سپر دفاع ویا حمله کرده باشد غیر از حماس وحزب الله.؟ .وقتی حماس از مدارس ومساجد وبیمارستانها برای جنگ استفاده می کند مردم باید با او مخالفت کنند .

گروهی که ملت خودرا فدای افکار خویش می کند با ید محکوم کرد .یهودیان واعراب پسر عمو هستند باید با هم دیگر کنار بییا یند .  آیا.اگر حماس به جای آن مخارج سنگین که صرف ساختن تونل ها برای ضربه زدن به اسرائیل کرده صرف ساختن زیر بنای اقتصادی غزه می کرد مناسب تر نبود .؟باید قبول کرد که نه می توان ونه درست است که اسرائیل را نا بود کرد ونه می توان ونه باید مخالف تشکیل دولت فلسطین بود .دوملت باید در همسایگی هم در صلح وصفا زندگی کنند . اما در جواب سئوال شما که “آیا بها ئیان به واقع به حقوق بشر معتقدند “جواب من مثبت است بها ئیان وآموزه های بهائیت که شما هم با آن آشنا هستید  از تکرار آنها می گذرم چیزی جز این نیست . مسئله حقوق بشر واختلافات بین دول دو مقوله جدا از هم هستند جامع بهائی همان طور که شوقی افندی قبل از تشکیل دولت اسرائیل به نما ینده سازمان ملل نوشته .”شریعت حضرت بهاالله بالمره از سیاست جدااست هر گز در این منا قشات حزن انگیز که در باره مستقبل این کشور اجراءمی گردد طرفداری از فردی بر ضد دیگر نکرده ایم ودر این باره بیانیه ویا اشاره که متضمن چگونگی وضع سیاسی این مرز وبوم در مستقیل ایام باشد هر گز افراد جامعه بهائی وشخص این جانب صادر تخواهد شد ” از آن زمان تا کنون تشکیلات بها ئی در منا زعات بین دول وملل دخالت نکرده و نخواهد کرد .اما اگر اجازه بدهید من هم سئوالی از شما بکنم .آیا به نظر شما جنایاتی که امروزه در همه کشور های اسلامی روزانه اتفاق می افتد ارزش ااین راندارد که شما هم به آنها اعتراضی بکنید؟ آیا به کاری که داعش در عراق  بوکو حرام در نیجریه  واسد در سوریه روزانه می کنند باید سکوت کرد ؟.حقوق بشر آنجا مطرح می شود که دولتی بر ضد ساکنین کشور خودش مرتکب جنایتی بشود .

آنچه که بین دول اتفاق می افتد به عنوان جنایت جنگی معرفی می شود  اگر اجازه داشته باشم من هم سئوالی ازشما دارم .چرا شما برای حماس ولبنان این قدر دل می سوزانید اما برای جنایاتی که به نام اسلام روزانه در جهان شاهد ان هستیم سخنی نمی گو ئید ؟آیا شعار های ملیونی مردم “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را نشنیدید “؟ “آیت الله کاظمینی بروجردی در نامه ای  به تاریخ ۱۷٫ ۸٫ ۲۰۱۴به مجامع بین المللی می نویسد .”بدون هیچ گونه تر دیدی سر زمین ما ثروتمند ترین مما لک جهان است پس چرا آمار رسمی حکومت اعلام نود در صدی مردم در خط قرمز فقر می باشد ؟چه قدرتی باید در برابر سلطنت فقیه بایستد ؟واجازه ندهد که دارائی ملی وذخائر وطنی وسرمایه های میهنی ما خرج حماس ونصرالله واسد وبحرین وعراق شود ؟” شما فکر نمی کنید که اگر جامعه بهائی به نفع حماس سخنی بگوید مورد اعتراض مخالفین حماس قرار نمی گیرد؟پس بهترین راه همین است که در چنین موقعیتی بی طرف ماندو طرفین را به صلح ودوستی دعوت کرد, تا ریخ به ما می آموزد که  صلح ودوستی بین ملل است  که رفاه مادی ومعنوی برای جامعه  با ارمغان می آورد  نه لوله تفنگ وجنگ وخون وشهادت .تا کنون هیچ ملتی از راه اعمال جنگ وخون ریزی نه به رفاه رسیده ونه به آزادی دست یافته است . اگر سیاهان آمریکائی برعلیه نژاد پرستان آمریکائی به اعمال خشونت بار وشهادت  طلبی وترور دست می زدند هیچ گاه به آزادی که امروزه در آمریکادارند دست نمی یافتند  این سخنی است که امروزه سیاهان آمریکائی خود می گویند  اما براثر یک مبارزه بدون خشونت در زمانی کم تر از پنجاه سال آفریقائی تباران آمریکائی از جمعی که حتی حق ورود به رستوران های سفید پوستان را هم نداشتند به جامعه ای تبدیل شد که امروزه در جمیع مراکز قدرت امریکا نشسته اند .

نمونه دیگر ژاپن است هیچ ملتی به اندازه ژاپن از آمریکا لطمه نخورد  از یک ژاپنی پرسیدند چرا شما پس از آن جنایتی که آمریکائیان با بمباران اتمی از شما کردند شعار مرگ بر آمریکا نمی دهید ؟ژاپنی جواب داد شعار ما تلفن سونی است که در کاخ سفید مورد استفاده قرار می گیرد . حکیم بزرگ ایران ،سعدی چه نیک گفته “ای کشته که را کشتی تا باز کجا کشته شود آنکه توراکشت”  ترویج  خشونت  کردن وتبلیغ استفاده از زور برای رسیدن به هدفی هر آنچه آن هدف هم مقدس باشد راه به مقصود نخواهد برد  .در خاتمه خواستم بگویم که هر شخصی در برابر وجدان خود مسئولیتی دارد ،اگر شخصی با تجاوز به حقوق عده ای اعتراض می کند به وظیفه وجدانی خود عمل کرده ونباید منّتی بر دیگران داشته باشد  .

برای بر پائی جهانی خالی از جنگ وبرادر کشی باید انسان دوست های جهان وطالبان صلح بین ملتها  از هر ملت ومذهبی دست در دست هم بدهند واعمال زور وخشونت را از طرف هر ایدئولوژی که باشد  محکوم کنند تنها راه نجات بشریت از این فاجعه ای که دچار آن شده ایجاد نهاد های طرفدار برادری برابری وهم دردی  بین ملل است . باید بشریت به این درجه از انسانیت برسد که درد بچه آفریقائی آسیائی اروپائی یهودی مسیحی مسلمان ،بهائی ،با دین ،بی دین را درد  بچه خود بداند ودر رفع آن بکوشد  به امید روزی که به این هدف برسیم  .

فرانکفورت ۱۷٫ ۸ ۲۰۱۴

پاسخ دهید